Skrivövning

Skrivövning: Show, don’t tell

Show, don’t tell. Det vill säga att gestalta istället för att berätta något i klartext. T.ex. att skriva “ögonen tårades och underläppen darrade” istället för att skriva att någon “var ledsen”. Det är en vanlig uppmaning inom skrivande som de flesta har stött på. Därmed inte sagt att det alltid är bättre att gestalta än att berätta. Att gestalta kräver fler ord än att berätta och ibland ger det bättre effekt att förmedla någonting snabbt – särskilt om det inte är superviktig information. Det är upp till dig att hitta balansen mellan gestaltandet och berättandet, så du bör kunna göra båda delarna. Den här övningen handlar om att gestalta eftersom det oftast upplevs som svårare.

Uppgiften

Prova att gestalta en person som är omtänksam utan att använda ordet “omtänksam” eller synonymer till det ordet. Använd dig av personens röstläge, kroppsspråk, agerande, ordval, etc. Det bör räcka med en scen för att förmedla det. Utmana gärna dig själv genom att utforska hur texten blir om du begränsar antalet ord du får använda. Kan du göra det med ett stycke? Med en mening? Med fem ord? Färre? Se hur det påverkar din text.

Här är några andra förslag på personlighetsdrag och sinnesstämningar som du kan prova att gestalta: Tacksam, vild, skeptisk, glad, orolig, stolt, svartsjuk, eftertänksam, klok, självständig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *