Skrivövning

Skrivövning: sinnen

Den här övningen handlar om att på ganska få tecken få med hela spektrat av sinnen för att göra texten fylligare. Vanligtvis kommer inte alla sinnen att trängas så tätt i hop i en text, utan spridas ut lite mer, men som regel bör alla dyka upp vi något tillfälle i en bok eller novell.

Uppgiften
Skriv en scen på max 200 ord. Se till att få med alla fem sinnen: syn, hörsel, luktsinne, känsel och smak.

Vill du ha en extra utmaning så försök även att få med en rörelse och en sinnesstämning i texten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *