Skrivövning

Skrivövning: Nya situationer

Vi beter oss ganska olika om vi är på jobbet eller med familjen. Vi uppför oss på ett sätt om vi har övertaget i en situation och på ett annat sätt om vi är i underläge. Så är det även med rollfigurer. En rollfigur som enbart beskrivs i en enda typ av sammanhang riskerar att bli platt. Genom att veta hur din rollperson skulle bete sig i en rad olika situationer får du en fylligare bild av hen och hens personlighet.

Uppgiften

Försätt en av dina rollpersoner, som du känner väl, i ett helt nytt sammanhang och skriv om vad som händer då. Hur beter sig rollpersonen? Vad tänker hen? Fundera sedan på vad du har lärt dig om rollpersonen genom detta och hur du kan använda dig av detta när du beskriver rollen framöver.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *